Milica Minčić, trenerica predtakmičarskih kategorija

Milica Minčić, trenerica predtakmičarskih kategorija

Sinhrono, tada umetničko plivanje, počela je da trenira 1996. godine na Banjici. Od 2012. godine vratila se sinhronom plivanju kao tehnički sekretar Saveza za sinhrono plivanje Beograda. Poseduje diplomu Operativnog trenera sinhronog plivanja stečenu na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi. Od osnivanja 2013. godine trenerica je u Klubu za sinhrono plivanje"Novi Beograd", gde radi sa devojčicama predtakmičarskih kategorija.

Milica, pored posvećenosti i ljubavi u radu sa decom, u okviru različitih institucija bori se da naše plivačice steknu najbolje uslove za treniranje i takmičenje.