Sanja Nikolić, trenerica plivačkih tehnika i obuke plivanja

Sanja Nikolić, trenerica plivačkih tehnika i obuke plivanja

Veliki je ljubitelj sporta od malena, što je i doprinelo da svoje obrazovanje usmeri u tom pravcu. Diplomirala je na Sportskoj akademiji 2008. godine na smeru Sportovi snage i fitnes. Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje diplomirala je 2015. godine. Diplomski rad na temu „Kondiciona priprema u sinhronom plivanju“ odbranila je sa najvišom ocenom.

Iskustvo je sticala radeći u školama plivanja na bazenima Sportskog centra Olimp gde je bila i instruktor hidrobika. Radila je sa odraslima, kao i sa decom bez roditeljskog staranja u saradnji sa nevladinim organizacijama. U Klubu za sinhrono plivanje „Novi Beograd“ radi od 2014. godine gde devojčice i dečake uči plivačkim tehnikama, kao i osnovnim položajima u sinhronom plivanju. Trenutno radi i obuku plivanja u Klubu plivačkih sportova "Novi Beograd".

Sanja uživa u radu sa decom, kojima ulepšava svaki trening svojim optimističkim stavom i pozitivnom energijom.